ورود به سیستم      
بروزرسانی
نام کاربری
رمزعبور
محیط اجرای سیستم
وضعیت نمایش

نام محصول: اتوماسیون جامع مالی اداری
محصولی از: شرکت حساب سازان پارسیان
خریدار: شهرداری های استان خوزستان  
کد محصول: MJ0151009
تاریخ ساخت: 1399/10/15
شماره نسخه: 3.8.37.5
شماره نسخه فایل مدیریتی: 1609
© 2013. Hesabsazan Parsian.
Tel: 03116637113-17   Website: http://www.hesabsazanparsian.com/